Hva er et mikrolån

Når man skal låne penger som kan løse en investeringsutfordring, så finnesdet flere alternativer, og det er en fordel å bruke litt tid for å finne det rette lånet for deg. Hvis du velger et annet lån enn det du faktisk harbehov for, så kan du ende opp med å betale mer enn du trenger for lånet. Deforskjellige tilbyderne har forskjellige vinklinger mot markedet og retter sinetjenester mot kunders forskjellige behov. De fleste har forskjellige grunnertil at de ønsker å benytte seg av et forbrukslån, og dette vil også gjenspeiles i betingelsene. Mange tilbydere har valgt en egen vinkling mot markedet for atde skal komme inn på et marked med stor konkurranse.

Man kan velge mellom forskjellige typer forbrukslån, og disse kategoriseres ofte iforhold til størrelsen på lånebeløpene i tillegg til nedbetalingstiden. Itillegg vil lån med lavere lånebeløp også kunne tilbys raskere enn andre lån. Disse kalles ofte mikrolån, eller sms-lån, selv om man i de fleste tilfeller idag benytter nettbaserte søknader i stedet for sms. Selv om man beskriverlåntypene med disse kategoriene, så bruker man også dette for å beskrivetilbyderne. Tilbydere som tilbyr en type lån, vil i de aller fleste tilfellerfokusere på kun denne typen lån, og man kaller dem derfor en tilbyder av mikrolån,en tilbyder av smålån eller en tilbyder av forbrukslån.

Tilbydere av mikrolån tilbyr lån fra helt ned til 500 kr og opp til omtrent 40000 kr. Nedbetalingstiden er på alt fra 10 dager til inntil 2 år. Disse tilbydernetilbyr å betale ut pengene raskere enn andre. Det betyr i dag at man kan forvente utbetaling fra noen tilbydere første bankdag etter søknaden ergodkjent. På grunn av dette er disse lånene ofte vesentlig dyrere enn andrelån.

Neste kategori er smålån. Denne typen lån kan beløpe seg på opp til 100000kr og kan ha en nedbetalingstid på inntil 7 år. Disse lånene tilbys ofte for åfinansiere produkter du ønsker å få med deg hjem på dagen fra en butikk.

Siste kategorien er ordinære forbrukslån. Disse har ofte de beste betingelsene. Man kan få lånt inntil 600000 kr på inntil 15 år. Utover det har man mulighet til ålåne penger i form av et rammelån hvor man kun tar ut de pengene man trenger til en hver tid.

Trenger du et mikrolån eller et ordinært lån

Somnevnt, så vil mikrolån i de aller fleste tilfeller være vesentlig dyrere ennordinære forbrukslån. Noen tilbydere vil ta seg ekstra godt betalt i forholdtil tjenesten som tilbys. Det er derfor viktig å vurdere om dette faktisk erdet du trenger, eller om du egentlig ønsker en annen type forbrukslån. I mange tilfeller har man egentlig nok tid til å vente på utbetaling av et ordinært forbrukslån. Hvis det er tilfelle, så kan man spare en del penger på å benyttedet lånet man faktisk har behov for.

Betingelser for forskjellige forbrukslån

Vanligvis er de rimeligste lånene man kan finne av typen ordinære forbrukslån. Det er stor konkurranse blant tilbydere av denne typen lån, og derfor forsøker disse stadig å komme med bedre tilbud enn konkurrentene. Smålån er vanligvis noe dyrere og tilbys ofte for bruk til kjøp av forbrukerprodukter. Flere av disse tilbyderne startet med å tilby finansiering til egne kunder.

Hvordan finne beste forbrukslån?

Når du skal finne beste forbrukslån, smålån eller mikrolån, så er det alltid enfordel å ta seg tid til å undersøke flere steder.

Du vil ikke få vite dine betingelser uten å søke, og må derfor søke flere steder for å finne det bestetilbudet. Man kan også benytte seg av lånmeglere.

0 likes
Prev post: Kjøp Bitcoin på nettNext post: Sammenlign billån

Related posts